Bert Thurlings bij de Zonnepoort in Tiahuanacu

Bert Thurlings

Iets over mezelf: Mijn familienaam is Thurlings, en mijn doopnaam is Lambertus, maar mijn roepnaam is Bert.

Ik woon in Eindhoven, de stad waar ooit Philips is begonnen, het bedrijf waar ik meer dan 34 jaar gewerkt heb. Ik heb een lieve vrouw, Marlies, twee prachtige dochters en twee hele leuke kleindochters en een grappige kleinzoon.

Mijn vooropleiding is TU-elektrotechniek, elektromagnetische straling, en daarin heb ik (lang geleden) mijn doctorsgraad behaald. Een overzicht van al mijn artikelen en lezingen vind je hier. Ik heb uiteenlopende functies vervuld bij Philips en ben nu met pensioen maar ontwikkel freelance-activiteiten in mijn vak functiewaardering
Mijn interesse, zoals duidelijk moge zijn uit deze website en mijn boek(en) gaat uit naar ‘onverklaarbare zaken’ die ik vooral vanuit een (technisch-) wetenschappelijke invalshoek bekijk. Er zijn veel zaken in de oudheid, waarin zeer geavanceerde techniek is toegepast, die ver uitgaan boven het kennisniveau van de mens in die tijd. Ze zijn nu nog ter plekke te bekijken, of in musea. 

Mijn bedoeling is om deze mysteries in deze website op een ordelijke manier aan te reiken. Elke mysterie kan je vinden via de MYSTERIES ingang, of als je via plaatjes wil zoeken, via de FOTOGALERIJ ingang. Vanzelfsprekend zal deze website steeds verder groeien, en zal daarom op regelmatige tijden worden bijgewerkt (plaats deze website in je Favorieten!) 

Tenslotte, ik probeer van de studies die ik onderneem,  zoveel mogelijk te documenteren. Dat heeft geresulteerd in de set van twee boeken onder de titel "Verborgen Geheimen van de Mensheid". 

Daarin gaat het niet alleen over technische zaken, maar ook zaken als het klimaat (de Grote Vloed, ondergang Atlantis) komen aan de orde. Over het klimaat in de oudheid en heden heb ik een aparte studie opgezet. Het resultaat daarvan heb ik opgetekend in het boek "Gaat Al Gore zijn Nobelprijs teruggeven?". 

Indien je mij een e-mail wil sturen volg dan de e-mail instructies.
HOME