Home Boek Verborgen geheimen van de mensheid
Boek: De Verborgen Geheimen van de mensheid, I + II

BANNERS DE JE IN JE EIGEN WEBSITE KUNT GEBRUIKEN OM NAAR DEZE WEBSITE TE LINKEN
Ancient Mysteries 152x152 pxs Ancient Mysteries Banner 76x76 pxs Ancient Mysteries Banner 38x38 pxs
Ancient Mysteries Banner 1 Ancient Mysteries Banner 2

In 2009 zijn de boeken "Wie schiep Egypte?" en "Wie hielp de mens?" vervangen door de 2-delige set 
"Verborgen Geheimen van de Mensheid".

KAART VAN GIZEH
Het terrein van Gizeh in Cairo met de bekende grote piramiden is een verzamelplaats van mysterieuze zaken. De argeloze toerist ziet ze niet, maar met deze kaart in de hand zijn ze gemakkelijk te vinden.

Deze kaart bevindt zich op p. 220-221 van het boek "Verborgen Geheimen van de Mensheid, Deel-I", of op dezelfde pagina's in de eerdere uitgave “WIE SCHIEP EGYPTE?”.
Klik hier.

DE NAAM VAN FARAO CHEOPS IN DE GROTE PIRAMIDE
In de Grote Piramide in Gizeh bevinden zich een aantal hiëroglyfen waaronder de naam van farao Cheops - overigens op een plaats die voor het gewone publiek niet toegankelijk is nl. in de zg. Bovenkamers boven de Koningskamer. In het boek toon ik aan dat het vrijwel zeker is dat deze hiëroglyfen helemaal niet oud zijn, maar iets meer dan 100 jaar geleden moedwillig zijn aangebracht. De hiëroglyfen waar het om gaat staan hier:
HIEROGLYFEN Lady Arbuthnot’s Kamer pp. 174-175
Voor een nette afdruk van de hiëroglyfen in de ruimte van Lady Arbuthnots op p. 174-175  van het boek "Verborgen Geheimen van de Mensheid, Deel-I", of van de eerdere uitgave “WIE SCHIEP EGYPTE?”, klik hier.

HIEROGLYFEN Campbell’s Kamer pp. 178-179
Voor een nette afdruk van de hiëroglyfen in de ruimte van Campbell op p. 178-179 van het boek "Verborgen Geheimen van de Mensheid, Deel-I", of van de eerdere uitgave “WIE SCHIEP EGYPTE?”, klik hier.

VERTALINGEN
In het boek “WIE SCHIEP EGYPTE?” komen een aantal tekstdelen voor in resp. Frans, Duits en Engels. Voor een vertaling naar het Nederlands van deze teksten, klik
hier. In de nieuwe uitgave "Verborgen Geheimen van de Mensheid" zijn alle teksten in het Nederlands vertaald.

ERRATA
Helaas zijn er enkele foutjes geslopen in "De Verborgen Geheimen van de Mensheid". De correcties staan hier.

EEN WERELDNETWERK IN DE OUDHEID?
Bestond er in de oudheid een netwerk dat alle heilige plaatsen met elkaar verbond? In hoofdstuk 5 ga ik hier uitvoerig op in. Deze kaart van Griekenland geeft een aantal van die zg. "geogrid posities". Klik hier.

In het boek "Verborgen Geheimen van de Mensheid, Deel-I" is deze kaart opgenomen als Figuur 5.9 op bladzijde 112.