Terug SFINXTEMPEL naar volgende mysterie
SFINXTEMPEL we starten in Egypte, bij de Sfinxtempel

We beginnen onze tocht in Egypte en volgen de route die ik ook in mijn boeken heb aangehouden.
We zullen bij een achttal van de meest bijzondere mysteries langsgaan,
alhoewel er natuurlijk nog veel meer mysteries zijn.

Click op de "VOLGENDE"-knop om verder te gaan
SFINXTEMPEL
de sfinxtempel in Egypte

Muur van Sfinxtempel

De tempels aan de voet van de Sfinx zijn gemaakt van enorme blokken kalksteen. Hoe waren de prehistorische bouwers instaat deze giganten in hun uiteindelijke positie te manoeuvreren, zonder dat er enige tussenruimte overbleef?

(c) copyright 2006
www.ancientmysteries.eu