ATLANTIS

Het "Atlantis" verhaal is al in vele duizenden boeken besproken, dus welk nieuws zou je hier nog kunnen verwachten? Nu goed, het slechte nieuws is dat ik niet kan bewijzen dat Atlantis echt bestaan heeft. Het goede nieuws is dat er harde feiten zijn - die tot nu toe door de wetenschap zijn genegeerd - dat Atlantis zeker bestaan zou kunnen hebben. 

Het verhaal van Atlantis is tot de moderne tijd overgeleverd door de Griekse filosoof Plato. Om een lang verhaal kort te maken: hij beschreef Atlantis gedetailleerd in zijn essays Critias en Timaios (Plato, Flem-Ath. Atlantis moet een enorm eiland zijn geweest, tussen Europa en Amerika. Het leger van Atlantis (van meer dan 1 miljoen man!) probeerde het Middellandse zee gebied te veroveren, maar de Atheners waren het enige volk dat de moed had de vijand te weerstaan en aan te vallen. Maar ze wonnen en bevrijdden de landen die door Atlantis bezet waren. Maar helaas konden zij niet lang van de overwinning genieten: een enorme catastrofe sloeg toe en veegde het leger van Atlantis van de kaart, maar deed ook Atlantis in de oceaan zinken in één nacht en één nacht. 

De vraag is nu, kan het mogelijk zijn dat zo'n enorm eiland ooit echt bestond, en is er enig bewijs dat catastrofes op deze schaal ooit echt plaatsvonden? Om antwoorden te vinden op deze vragen bestudeerde ik de wetenschappelijke literatuur over klimaatveranderingen dat tegenwoordig zo in het middelpunt van de belangstelling staat wegens de vermoedelijke opwarming van de aarde. Uit boringen in de ijskappen van Groenland en Antarctica, en zelfs in de gletsjers in de Andes en ander hooggebergte, liet klimaatveranderingen zien op lokale- en wereldschaal, tot duizenden jaren terug in de tijd. Zorgvuldige bestudering van wat de wetenschappers geconcludeerd hadden over het klimaat in het verre verleden bracht verbazingwekkende zaken naar voren: wereldcatastrofes waren tot 6000 jaar geleden eerder regel dan uitzondering totdat de natuur eindelijk kalmer werd. 

boek: De Verborgen Geheimen van de Mensheid

In het boek "Verborgen Geheimen van de mensheid - Deel 1" heb ik al deze data verzameld en vergeleken met data uit de oude overleveringen zoals de genoemde essays van Plato. De ondergang van het oude Griekenland en Atlantis is precies aan het begin van een 1850 jaar lang durende periode van extreem gewelddadig vulkanisme. 

Een ander niet te negeren feit is de ligging van Atlantis. Zorgvuldige bestudering van de wereldkaart en de 'ring van vuur' laat zien dat Atlantis precies op het kruispunt lag van drie(!) tektonische platen. In het boek "Verborgen Geheimen van de Mensheid - Deel 2" in Hoofdstuk III, "Supermacht Atlantis" geef ik sluitend bewijs dat het idee waarop de beweging van de Atlantische continenten rust fundamenteel onjuist is. Het opwellend magma in het midden van de oceaan veroorzaakt niet het uiteendrijven van de continenten zoals algemeen gedacht wordt, maar is juist het resultaat van al uiteendrijvende continenten. Deze continenten bewegen niet parallel uiteen maar draaien rond, hetgeen veroorzaakt is door een enorme trigger ooit in een ver verleden (het zinken van Atlantis, of de inslag van een meteoriet, of beide?)

Nog veel meer over catastrofes en het klimaat vind je in het boek "Gaat Al Gore zijn Nobelprijs teruggeven?"

boek "Gaat Al Gore zijn Nobelprijs teruggeven?"

Wil je weten hoe het zit met het bewijs dat er in de oudheid wel degelijk contact was tussen Egypte en Zuid-Amerika dan is het Engelstalige boekje "The Mystery of the Cocaine Mummies" interessant.

The Mystery of the Cocaine Mummies


Mysteries HOME