HIGH TECH WAPENS

Het lijkt nogal bizar om aan high tech wapens te denken als het gaat om de oudheid. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat er high tech apparaten of machines, misschien zelfs high tech wapens, inderdaad in de oudheid in gebruik waren.

Een eerste aanwijzing komt uit oude overleveringen, mythologien en met name de Bijbel. Deze bronnen beschrijven zeer geavanceerde machines die vaak alleen begrepen kunnen worden door ze met de moderne machines van nu te vergelijken. Maar dit zijn natuurlijk maar 'verhalen', en geven geen hard bewijs.

Maar toch bestaat er hard bewijs waarvoor de wetenschap tot nu toe ook nog geen sluitende verklaring heeft, zelfs niet na tientallen jaren gedegen onderzoek.

In het boek "De Verborgen Geheimen van de Mensheid - Deel2, Hoofdstuk 6", heb ik een aantal van deze harde bewijzen bijeengebracht. Bijvoorbeeld, in verschillende landen van Europa treffen we 'gesmolten forten' aan, bouwwerken die door een extreem grote hitte vernietigd zijn en wel zo heet dat het steen deed smelten. Echter, om steen te smelten is een speciale oven nodig, en steen smelten in open lucht is zelfs onmogelijk. Maar ze zijn er wel, die gesmolten forten...

Maar niet alleen in Europa vinden we voorbeelden van vernietiging door een extreme hitte. Beroemd is Borsippa in Irak waarvoor de wetenschap tot nu toe geen verklaring heeft weten te vinden. Vernietigd alsof iemand plotseling erg kwaad werd en een of ander verdampingsmachine heeft gebruikt en het complex gewoon gesmolten heeft. High tech wapens?

High tech wapens in de oudheid HOME