TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

Een van de grootste vraagstukken waarover archeologen en geschiedkundigen het hoofd breken is de vraag of er vóór Columbus contacten kunnen zijn geweest tussen de oude Wereld en de Nieuwe Wereld. "Nee", is het stellige antwoord van de betrokken wetenschappers. Echter, hun reactie is net zo stellig als dat van hun collega's die indertijd beweerden dat het onmogelijk was dat de Vikingen al in Amerika geweest zouden kunnen zijn. Maar nu weten we beter, want in de jaren zestig heeft de archeoloog Ingstad ware Vikingen nederzetting op New Foundland opgegraven. 

Het idee dat bijvoorbeeld de oude Egyptenaren contacten hadden met het oude Amerika is zo buiten de orde dat niemand het serieus bekijkt want het zou jouw reputatie als onderzoeker kunnen schaden. En inderdaad, de weinige wetenschappers die wel harde feiten naar voren brachten ten faveure van het bestaan van zulke contacten, werden onmiddelijk gestigmatiseerd als charlatans die niet instaat waren degelijk onderzoek uit te voeren.

Beroemd in dit verband (voor degenen die de waarheid en niets anders dan de waarheid nastreven) is de ontdekking in 1976 van nicotine in de mummie van Ramses II door mevrouw dr.  Michelle Lescot. Deze stof komt van de tabaksplant, een plant die voor Columbus niet buiten Zuid Amerika voorkwam. Natuurlijk werd Michelle praktisch gekruisigd maar haar wetenschappelijke resultaten hielden stand, tot op de dag van vandaag! 

Later werd er zelfs nog overtuigender bewijs aangedragen, in dit geval door mevrouw dr. Svetla Balabanova, die aantoonde dat sommige Egyptische mummies cocaine bevatten. De furieuze reactie van de wetenschappelijke wereld brachten haar niet van haar stuk, en ze verschafte vervolgens nog meer overtuigend bewijs. 

Ik kon nauwelijks geloven dat zulke harde feiten door de wetenschappelijke wereld naar de prullenbak werd verwezen en dus besloot ik om zelf de betreffende wetenschappelijke literatuur te bestuderen. Maar inderdaad, de bevindingen van Lescot en Balabanova zijn correct, ondanks de ongehoorde aanvallen van collega-wetenschappers die ook in de literatuur te vinden zijn. In het boek 'Verborgen geheimen van de mensheid-Deel 1' in Hoofdstuk IX, "Cocaïne mummies" heb ik verslag gedaan van mijn naspeuringen.

Maar er zijn nog meer onweerlegbare feiten. We kennen allemaal de dolmens of hunebedden in Europa. Ze zouden duizenden jaren oud zijn, en alhoewel het niet bewezen is waarvoor ze opgericht werden, wordt algemeen aangenomen dat het graftomben waren. Maar het vreemde is dat er in Korea ook dolmen zijn, en vele ervan hebben precies dezelfde vorm en afmetingen als die in Europa. Hoe kan dat? Hoe kan het gebeuren dat op zo'n grote afstand van elkaar, exact dezelfde graven voorkomen?

Een andere controversiële zaak is de zeer geavanceerde bouwtechniek die we in Egypte en Peru aantreffen, om maar slechts twee van de landen te noemen waar dit voor geldt. Er werd precies dezelfde "precies passende stenen" techniek toegepast. In het boek 'Verborgen geheimen van de mensheid- Deel 2', Hoofdstuk XI, "Een zoektocht in de Andes" laat ik een aantal voorbeelden zien uit Peru, Egypte en Griekenland, waarmee wordt aangetoond dat zonder enige twijfel dezelfde architect, of dezelfde aannemer daar aan het werk was (!)

Mysteries HOME