De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
GOUDEN VLIEGTUIGJES
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Zuid Amerika met Columbia

53 04’ 58.37”N, 8 48’40.28” E


Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de gouden vliegtuigjes van Columbia
Veel mythologieën hebben het over vliegende machines (Noorbergen). Die werden door “goden” gebruikt om hun onderlinge oorlogen uit te vechten. Maar is er buiten deze mythologieën enige aanwijzing dat zulke vliegmachines ooit bestaan hebben in vroegere tijden? Het positieve antwoord wordt gegeven door musea in Duitsland (In de 'Goldkammer' van het Uebersee Museum in Bremen en de ‘Goldkammer’ van het Volkerkundemuseum Dahlem in Berlijn) en in Colombia (Museo del Oro Bogota). Die hebben kleine gouden voorwerpen in hun collectie die precies lijken op moderne vliegtuigen. Deze musea menen dat het amorfe figuren zijn die vliegende vissen en vogels moeten voorstellen (Fiebach)

Deze voorwerpen zijn bij de Tolima indianen in Colombia aangetroffen en zijn tenminste 1500 jaar oud hoewel de werkelijke ouderdom wel nooit kan worden achterhaald omdat de oorspronkelijke vindplaats niet meer bekend is.

Er zijn experimenten uitgevoerd waarbij replica’s van deze vliegtuigen gemaakt zijn ter grootte van ongeveer 1 meter. De bouwers beweren dat het hen lukte om het ding te laten vliegen (Daniken-1997, p.186, Daniken-1973, p 172).

De gouden voorwerpen hebben een typische vorm: driehoekige delta vleugels, stompe neus, hoge staartvin en ze zijn ongeveer 8 – 12 cm lang. De vleugels zijn aan de onderzijde van de romp bevestigd hetgeen feitelijk de mogelijkheid uitsluit dat het vliegende dieren voorstellen.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De gouden vliegtuigjes van Columbia zijn tenminste 1500 jaar oud
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
Het Museum del Oro in Bogota heeft een aantal gouden vliegtuigjes in bezit.

Het Museum del Oro in Bogota heeft een aantal gouden vliegtuigjes in bezit.

Een achttal gouden vliegtuigjes worden bewaard in het Übersee Museum in Bremen (Dl).
Een achttal gouden vliegtuigjes worden bewaard in het Übersee Museum in Bremen (Dl).
De gouden voorwerpen bevinden zich oa in musea in Bremen en Berlijn.

De gouden voorwerpen bevinden zich oa in musea in Bremen en Berlijn. 

De gouden vliegtuigjes zijn tenminste 1500 jaar oud, maar hun precieze herkomst kan niet meer achterhaald worden.

De gouden vliegtuigjes zijn tenminste 1500 jaar oud, maar hun precieze herkomst kan niet meer achterhaald worden.

De gouden voorwerpen kunnen zowel vliegtuigjes voorstellen als vliegende vissen en en vogels.
De gouden voorwerpen kunnen zowel vliegtuigjes voorstellen als vliegende vissen en en vogels.
Sommige van de gouden voorwerpen lijken een bizar monster voor te stellen.
Sommige van de gouden voorwerpen lijken een bizar monster voor te stellen.
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR