De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
STENEN BALLEN
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van midden Amerika met Costa Rica
9 39' 03.61"N, 84 01' 19.17"W

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

het mysterie van de stenen ballen van Costa Rica
“Waren de goden hier aan het golfen?”, kan je jezelf afvragen als je op vakantie zou zijn in Costa Rica. Vreemde hard stenen ballen liggen overal. Het hele land is er mee bezaaid. Het lijkt dat ze willekeurig verstrooid liggen, maar in vogelvlucht ontdek je typische configuraties. Men gelooft dat er sterrenbeelden werden nagebootst.

De bollen zijn van harde steen, meestal graniet, gemaakt en hebben in de meeste gevallen een vrijwel bolle vorm. Er zijn kleine bollen, maar de grotere hebben een diameter van wel meer dan 2 meter, en wegen luttele tonnen. Tegenwoordig zijn veel bollen van hun oorspronkelijke plaats verwijderd en naar parken en tuinen gebracht om als decoratie te dienen. Het is daarom niet meer mogelijk om de oorspronkelijke onderlinge positionering ten opzichte van elkaar te onderzoeken. Bovendien zijn veel bollen door schatzoekers beschadigd omdat men geloofde dat de bollen goud of andere waardevolle zaken bevatten.

De verspreid liggende bollen lijken in die zin op de kruiken van Laos die vergelijkbare afmetingen hebben, en ook over een groot gebied verspreid liggen. Wie deze bollen gemaakt heeft, en in deze vrijwel perfecte vorm, is onbekend. Ook is onbekend wanneer ze gemaakt zijn.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De bollen van Costa Rica zijn tenminste 1000 jaar oud
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
Het vermoeden bestaat dat de bollen ooit zo zijn geplaatst dat ze een streenbeeld uitbeelden.

Het vermoeden bestaat dat de bollen ooit zo zijn geplaatst dat ze een streenbeeld uitbeelden. Foto: E. Palmer, www. geo cities. com

De diameter van de bollen varieert van enkele decimeter tot enkele meters.
De diameter van de bollen varieert van enkele decimeter tot enkele meters. Foto: E. Palmer, www. geo cities. com
Sommige bollen zijn enkele tonnen zwaar.
Sommige bollen zijn enkele tonnen zwaar. Foto: E. Palmer, www. geo cities. com
Hoe oud de bollen zijn is onbekend, maar omgevingsdatering wijst op zo’n 500 – 1500 jaar.
Hoe oud de bollen zijn is onbekend, maar omgevingsdatering wijst op zo’n 500 – 1500 jaar. Foto: E. Palmer, www. geo cities. com
De meeste bollen zijn gemaakt van graniet, een van de hardste steensoorten.
De meeste bollen zijn gemaakt van graniet, een van de hardste steensoorten. Foto: www. amcostarica. com
De stenen ballen liggen verspreid over heel Costa Rice, vaak op onmogelijke plaatsen.
De stenen ballen liggen verspreid over heel Costa Rice, vaak op onmogelijke plaatsen. Veel ballen zijn door de bevolking naar een andere plaats versleept om als decoratie te dienen. Foto: www. lansmarks foundation. org
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR