De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
ABYDOS BOTEN
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Egypte met Abydos
26 11’ 23.82”N, 31 54’ 29.49”E

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Abydos boten in Egypte
In 1991 ontdekte en groep archeologen van de universiteit van Pennsylvania een ware mysterie in het woestijnzand op 1 kilometer ten noordwesten van Abydos in het zuiden van Egypte. Langs de muur van de tempel van Khasekhemwy, een farao uit de Tweede Dynastie (2890-2686 v.Chr.), vonden ze 14 houten schepen met een lengte variërend tussen 18 en 24 meter, lang genoeg om de zeeën te bevaren. Het zijn de oudste schepen ooit in Egypte gevonden, en ze zijn tenminste 300 jaar ouder dan het schip van Cheops.

De schepen lagen begraven in een graf dat gemaakt was van baksteen en dat bepleisterd was met klei en kalk.

De verklaring die de archeologen gaven voor deze mysterieuze schepen was dat die dienden om de ziel van de farao(s) naar de hemel te brengen. Dit mag zo zijn, de schepen verraden in elk geval een hoog niveau van technische kunnen, en bovendien het vermogen om de zeeën te bevaren.

We vragen ons nu af waarom deze schepen in te woestijnzand begraven werden. Maar we moeten ons realiseren dat in die tijd het klimaat heel wat gematigder was. Het was de tijd van het Holoceen Maximum, toen het zeewater 2 meter hoger stond dan nu en ook de gemiddelde temperatuur was hoger. Egypte moet een groener klimaat hebben gekend.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De mysterieuze boten van Abydos zijn tenminste 4600 jaar oud
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

Een gedeelte van de Abydosvloot in hun bakstenen graven.
Een gedeelte van de Abydosvloot in hun bakstenen graven. De twee recent (2000) ontdekte graven zijn het meest naar links. Op de achtergrond is de stenen omheining van het graf van farao Khasekhemwy uit de tweede Dynastie te zien. Foto: www. abc. se/ ~pa/ mar/ abydos. htm
Boot Graf no. 10, met een gedeelte van de houten betimmering van de echte boot die is vrijgemaakt voor studie en conservering.

Boot Graf no. 10, met een gedeelte van de houten betimmering van de echte boot die is vrijgemaakt voor studie en conservering. Foto: www. abc. se/ ~pa/ mar/ abydos. htm

Aan elk eind zijn gaten in het bootgraf te zien waardoor de planken vernield zijn.

Boot Graf no. 10.  Aan elk eind zijn gaten in het bootgraf te zien waardoor de planken vernield zijn. Foto: www. abc. se/ ~pa/ mar/ abydos. htm

Twee van de bakstenen bootgraven van Abydos.

Twee van de bakstenen bootgraven van Abydos. Elk van de graven bevat een boot die was opgevuld met metselwerk. Ook was elk bootgraf gevormd als was het zelf een boot. Foto: www. abc. se/ ~pa/ mar/ abydos. htm

De woestijnboot van farao Cheops, nu in een museum pal naast de Grote Piramide.

De woestijnboot van farao Cheops, nu in een museum pal naast de Grote Piramide. Foto: www. touregyptphotos. com

Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR