De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
ABYDOS HELIKOPTER
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Egypte met Abydos
26 10’ 43.40”N, 31 54’ 58.57”E

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Abydos helikopter
In de tempel van farao Seti I is een ongebruikelijke sculptuur ontdekt dat elementen laat zien die erg doen denken aan moderne voertuigen zoals vliegtuigen en helikopters (Foto 2 t/m 5).

De tempel van Seti staat in het midden van Egypte, in Abydos aan de Nijl. Deze tempel zou rond 1300 v. Chr. gebouwd zijn. Op een van de balken die het dak ondersteunen is recent een deel met hiëroglyfen te voorschijn gekomen. Maar het merkwaardige is dat enkele van deze tekens een duidelijke overeenkomst vertonen met moderne voertuigen. Het meest opvallend is de helikopter die exact gelijk is aan de moderne ‘sky crane’, een vracht helikopter die grote voorwerpen zoals containers of zwaar militair materieel kan optillen (Foto 6). De andere tekens zijn iets minder eenduidig maar doen denken aan een tank of onderzeeboot.De staartvin in combinatie met de vormgeving is onmiskenbaar een element dat aantoont dat het hier om voertuigen gaat.

Maar Egyptologen zijn er van overtuigd dat deze tekens tot stand zijn gekomen door wijziging van oudere tekens.
Een belangrijke aanwijzing hiervoor zijn de hiëroglyfen in een van de andere gangen van dezelfde tempel die gemakkelijk in de genoemde voertuigen om te vormen zijn.
Helaas bevinden de voertuigen-tekens zich op 3 meter hoogte waardoor de mechanische bewerking niet goed vast te stellen is. En voor zover bekend, is er geen technisch onderzoek gedaan waarin de eventuele 'restauratie' eenduidig is vastgesteld.


De mythologieën over de hele wereld staan vol met verhalen waarin goddelijke wezens zich over grote afstanden verplaatsten, en door de lucht vlogen. Zie bijvoorbeeld Ezechiel. Mochten deze tekens authentiek blijken te zijn, zien we hier dan een, bijna fotografische, weergave van die prehistorische voertuigen?

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De hieroglyf is tenminste 3300 jaar oud
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
Gratis e-boek
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR
Naast de beeltenis van de helikopter zien we ook een militaire tank of onderzeeboot, en een vreemdsoortig vliegtuig.

Naast de beeltenis van de helikopter zien we ook een militaire tank of onderzeeboot, en een vreemdsoortig vliegtuig. Foto: Henk Bril, www. pbase. com

In the Seti I tempel in Abydos zijn ook hieroglyfen te zien die lijken op de voertuigen-tekens, maar die niets van doen hebben met voertuigen.
In the Seti I tempel in Abydos zijn ook hieroglyfen te zien die lijken op de voertuigen-tekens, maar die niets van doen hebben met voertuigen. Foto: Ruth Shilling, www. 1worldtours. com
Dit is de oudste beeltenis van echte voertuigen. De tempel van Setie stamt uit de 13de eeuw v.Chr.

Dit is de oudste beeltenis van echte voertuigen. De tempel van Setie stamt uit de 13de eeuw v.Chr.  Foto: Scott Kingsley, www. belovedegypt. com

Egyptologen menen dat deze tekens tot stand gekomen zijn door wijziging van oudere tekens.
Egyptologen menen dat deze tekens tot stand gekomen zijn door wijziging van oudere tekens. De tekens bevinden zich op 3 meter hoogte waardoor de mechanische bewerking niet goed zichtbaar is. Foto: Sheri Nakken, www. nccn. net
Een microscopisch onderzoek naar de wijze van vervaardigen van deze hieroglyfen is, voor zover bekend, nog nooit uitgevoerd.
Een microscopisch onderzoek naar de wijze van vervaardigen van deze hieroglyfen is, voor zover bekend, nog nooit uitgevoerd. Foto: Ruth Shilling, www. 1worldtours. com
Deze moderne Sikorsky helikopter is een uitvinding van de laatste decennia.
Deze moderne Sikorsky helikopter is een uitvinding van de laatste decennia. Ongeveer 3300 jaar geleden vlogen zulke helikopters al rond, misschien. Foto: Wikimedia-commons