De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
GROTE PIRAMIDE
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Giza met de Grote Piramide

29 58’ 45.11”N, 31 08’ 03.65”E


Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Grote Piramide van Cheops in Egypte
De Grote Piramide is Egypte is een waar mysterie. In alle schoolboeken staat dat “de piramide van Cheops (Khufu) – gedurende zijn regering van 20 jaar is gebouwd door duizenden werkers, toegerust met touwen en koperen gereedschappen – en diende als een graf voor Cheops”

Echter,
- er is geen aanwijzing of overblijfsel dat duidelijk maakt dat de piramide ooit als graf gediend heeft.
- er is geen bewijs dat Cheops de piramide bouwde. De tekens in de kamers boven de Koningskamer die naar diens naam verwijzen, zijn nooit door de ontdekker van deze kamers, H. Vyse geclaimd (zie Vyse). 
- twintig jaar om deze piramide te bouwen die bestaat uit meer dan 2 miljoen blokken vereist een plaatsingsnelheid van 1 blok per 5 minuten, onafgebroken. Dit betekent een extreme gesofisticeerde logistiek-kunnen dat sindsdien nooit meer is geëvenaard.
- essentiële delen van de piramide zijn gemaakt van graniet, een zeer hard materiaal dat zeker niet met koperen gereedschappen bewerkt kan worden.
- geavanceerde cilinderboor technieken werden in hard gesteente toegepast. Duidelijk bewijs hiervoor werd al door intensief onderzoek van W.F. Petrie in 1883 geleverd, Petrie.
- de kamers boven de Koningskamer zijn geen ‘ontlastingkamers’ zoals zo vaak beweerd wordt. Er is geen technische analyse die deze voorstelling van zaken onderbouwd. Bovendien hebben kamers die lager gelegen zijn –i.e. de Koninginnekamer, en de Koningskamer in de Tweede Piramide – niet zulke ‘ontlastingskamers’.
- De Koningskamer heeft zwaar te lijden gehad van destructieve krachten waardoor de wanden ontwricht zijn. Aan het restauratie materiaal is te zien dat de restauratie al in de oudheid heeft plaatsgevonden. Wat de ontwrichting veroorzaakt heeft (die alleen effect had op de Koningskamer, maar niet op de Koninginnekamer en de ondergrondse kamer, blijft een mysterie. Vanuit een ingenieursstandpunt lijkt resonantie in de Koningskamer een logische verklaring.
- formeel wetenschapelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze piramide tenminste 300 jaar ouder is dan de tijd dat farao Cheops leefde (dit wordt uiteengezet in het boek 'De Verborgen Geheimen van de Mensheid')
- Misschien was de piramide een of ander machine. Dit idee is door C. Dunn bekeken, zie Dunn.

Zie voor verdere details "Verborgen geheimen van de mensheid - Deel 1, Hoofdstuk 7".

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De Grote Piramide is tenminste 4600 jaar oud maar wellicht veel ouder
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

De Grote Piramide
De Grote Piramide
bestaat uit meer dan 2 miljoen blokken kalksteen. Er bevinden zich 3 kamers en een galerij, waarvan 2 kamers met de buitenwereld verbonden zijn door zg. lucht schachten. De kamers zijn opgebouwd uit grote granieten platen.
In de Koningskamer bevindt zich de raadselachtige ‘sarcofaag’.
In de Koningskamer bevindt zich de raadselachtige ‘sarcofaag’. Deze kist zou de laatste rustplaats zijn geweest van farao Cheops, maar sinds mensenheugenis is deze kamer altijd volstrekt leeg geweest. Foto: Jon Bodsworth
De zg. luchtschachten zouden er voor gezorgd hebben dat de ziel van de farao naar het sterrenbeeld Orion kon reizen.
De zg. luchtschachten zouden er voor gezorgd hebben dat de ziel van de farao naar het sterrenbeeld Orion kon reizen. Maar het vreemde is dat deze schachten zigzaggend door de piramide naar boven gaan. De schachten van de Koninginnekamer eindigen ergens in de piramide voor een geheimzinnige deur. Foto: Jon Bodsworth
De Grote Galerij is een mysterieus maar subliem meesterwerk.
De Grote Galerij is een mysterieus maar subliem meesterwerk. De constructie is extreem ingewikkeld doordat de galerij schuin omhoog loopt, en tegelijkertijd naar boven toe taps toeloopt. Foto: Jon Bodsworth
stenen lijken te vergaan hetgeen doet vermoeden dat het hier niet natuurlijke steen betreft maar kunstmatige
Sommige stenen lijken te vergaan hetgeen doet vermoeden dat het hier niet natuurlijke steen betreft maar kunstmatige steen.
De onderste laag dekstenen zou authentiek zijn. In elk geval is duidelijk te zien dat deze als een pleisterlaag zijn aangebracht.
De onderste laag dekstenen zou authentiek zijn. In elk geval is duidelijk te zien dat deze als een pleisterlaag zijn aangebracht.
(c) THURLINGS
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR