De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
SFINX
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Giza met de Sfinx

29 58’ 31.04”N, 31 08’ 15.71”E


Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Sfinx
De Sfinx van Gizeh is het grootste uitgehouwen beeld ter wereld, en tevens het oudste. Het is 57 meter lang, ongeveer 6 a 8 meter breed en bijna twintig meter hoog. Het is gemaakt door het verwijderen van het kalksteen rotsmassief rondom waardoor hij in een kuil ligt. Het hoofd bestaat uit hardere kalksteen dan de lagen van het lichaam. Het hoofd met de nemes heeft een te kleine omvang in vergelijk met het hoofdmassief hetgeen doet vermoeden dat dit een latere modellering is van een oorspronkelijk grote (leeuwen)kop.

Omdat de Sfinx in een kuil ligt die in minder dan 70 jaar weer helemaal vol waait met zand als dit niet constant opgeruimd wordt, heeft de Sfinx het grootste deel van zijn bestaan onder het zand gelegen, waarbij alleen de kop boven het zand uitstak. Toch is de romp geërodeerd, zelfs onder de bekleding van steenblokken die al in de tijd van Chephren werd aangebracht. De Sfinx moet dus wel veel ouder zijn dan de piramiden. Een andere indicatie in die richting zijn de verticale erosiesporen die alleen door water veroorzaakt zouden kunnen zijn (West). En voor een nat klimaat moeten we terug naar tenminste 6000 v. Chr. In “De Verborgen Geheimen van de Mens - Deel 1” wordt uiteengezet dat een geheel andere erosiemechanisme dan waar tot nu toe aan gedacht werd, de vermoedelijke veroorzaker is van die merkwaardige erosie, wat overigens de Sfinx ook een enorme ouderdom kan geven.

De Sfinx heeft als bijzonderheid dat hij naar de verre horizon lijkt te kijken, alsof hij ergens naar uitkijkt. Het merkwaardige is dat juist in 10500 v. Chr. het sterrenbeeld de Leeuw op dat punt aan de horizon te voorschijn kwam op het moment van de zonnewende. Zou de Sfinx inderdaad zó oud zijn? Maar als dat zo is dan zou de piramide van Chephren ook zo oud moeten zijn omdat de ‘processieweg’ langs de Sfinx precies naar de piramide loopt, en deze weg loopt direct langs de kuil van de Sfinx.

Lees verder in “Verborgen geheimen van de mensheid - Deel 1, Hoofdstuk 10”.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De Sfinx is zeker 4600 jaar oud maar misschien wel 12500 jaar
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
De Sfinx ligt als een waakhond voor de grote piramiden van Giza.

De Sfinx ligt als een waakhond voor de grote piramiden van Giza. Duidelijk is te zien dat het lichaam van de Sfinx zwaar geerodeerd is, hetgeen wijst op een extreme ouderdom.

Het hoofd met de nemes (hoofdtooi) bestaat uit harder kalksteen dan het lichaam van de Sfinx, maar naar verhouding is het hoofd te klein.

Het hoofd met de nemes (hoofdtooi) bestaat uit harder kalksteen dan het lichaam van de Sfinx, maar naar verhouding is het hoofd te klein. Het vermoeden is daardoor gewettigd dat het hoofd een latere modificatie is van de oorspronkelijke leeuw-vorm.

Het hoofd van de Sfinx steekt boven het huidige kalksteenplateau uit.

Het hoofd van de Sfinx steekt boven het huidige kalksteenplateau uit. Maar het hele gebied was ooit een steengroeve voor de stenen van de piramiden. Het hoofd is een laatste overblijfsel hiervan. 

Al in de verre oudheid is men begonnen met restauratie of conservering. Maar ook in de moderne tijd gaat de restauratie verder.
Al in de verre oudheid is men begonnen met restauratie of conservering. Maar ook in de moderne tijd gaat de restauratie verder.
Duidelijk is te zien dat de wand van de kuil waar de Sfinx in ligt verticale erosiesporen heeft.
Duidelijk is te zien dat de wand van de kuil waar de Sfinx in ligt verticale erosiesporen heeft. Dit zou duiden op watererosie, en dus op een zeer grote ouderdom. Maar ook een ander erosie mechanisme is mogelijk.
Onder de Sfinx bevindt zich een ruimte. Hier wordt erg geheimzinnig over gedaan. Aan de achterzijde van de Sfinx is een toegang te zien.
Onder de Sfinx bevindt zich een ruimte. Hier wordt erg geheimzinnig over gedaan. Aan de achterzijde van de Sfinx is een toegang te zien.
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR
(c) THURLINGS