De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
AKROPOLIS
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

kaart van Griekenland met de Akropolis
37 58' 17.54"N, 22 43' 35.75E

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Akropolis

Volgens de huidige geschiedschrijving is de tempel van Athene op de Akropolis gebouwd in de 5-de eeuw v. Chr. Maar in de Kritias beschrijft Plato, die leefde van 427 – 347 v.Chr., dat de stad Athene in 9640 v. Chr. gesticht is door de godin Athene. In die tijd was de Akropolis nog geen tafelberg, maar maakte het deel uit van een glooiend heuvellandschap waarop zeer vruchtbare landbouwgrond gelegen was. Het klimaat was er zeer gematigd, anders dan nu.

Maar er voltrok zich in die tijd een catastrofe, en in één nacht met uitzonderlijk veel regen, gepaard gaande met zware aardbevingen, werd de aarde volledig weggespoeld. Zodoende is er nu alleen de harde rotsgrond overgebleven.

De staat Athene had een geweldige reputatie omdat het als enige weerstand bood aan de enorme overmacht van het leger van Atlantis dat Europa bedreigde. Maar Athene slaagde er in dit machtige leger te verslaan.

De godin Athene stichtte 1000 jaar na de stichting van Athene de stad Sais in Egypte waarmee de ontwikkeling van Egypte een aanvang nam.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN Athene is in 9640 v.Chr. gesticht
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

De staat Athene bood als enige weerstand tegen de enorme militaire overmacht van Atlantis en wist deze te verslaan.
De staat Athene bood als enige weerstand tegen de enorme militaire overmacht van Atlantis en wist deze te verslaan. Foto: www.tropical island.de
Volgens Plato is is de tempel van de godin Athene op de Akropolis in 9640 v.Chr opgericht
Volgens Plato is is de tempel van de godin Athene op de Akropolis in 9640 v.Chr opgericht. Foto: Schneider-www. dilmun. ch
Kort na de overwinning op Atlantis sloeg het noodlot toe en werd Athene in een nacht weggevaagd. Sindsdien is de Akropolis een tafelberg.
Kort na de overwinning op Atlantis sloeg het noodlot toe en werd Athene in een nacht weggevaagd. Sindsdien is de Akropolis een tafelberg. Foto: Kees Hiddinga
Vreemde rotsformaties liggen aan de voet van de Akropolis
Vreemde rotsformaties liggen aan de voet van de Akropolis: sporen van een gewelddadig verleden. Foto: http:// commons. wikipedia. org
Von Daniken was een van de eersten in de moderne tijd die wees op de enorme hoge ouderdom van de Akropolis
Von Daniken was een van de eersten in de moderne tijd die wees op de enorme hoge ouderdom van de Akropolis. Foto: www. mike-epidaurus. com
De Akropolis is een van de oudste heilige plaatsen ter wereld.
De Akropolis is een van de oudste heilige plaatsen ter wereld. Foto: www. mike- epidaurus. com
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR