De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN
MARAYOOR
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Azie met Marayoor
10,15N  77,11E

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de dolmens van Marayoor in India
Er zijn talloze dolmens in India. Die bevinden zich in Marayoor, een gebied in het Idukki district in de Kerala staat in het zuiden van India, 42 km ten noorden van Munar. De dolmens bestaan gewoonlijk uit 4 rechtopstaande platen en waarop een deksteen ligt. Ze zijn allemaal van graniet gemaakt. Sommige dolmens zijn zo precies uitgehouwen dat men denkt dat ze uit de IJzertijd stammen terwijl de minder mooi bewerkte stenen uit de Steentijd zouden stammen. Veel van de dolmens zijn klein, niet hoger dan 1 meter en vaak ondergronds, maar er zijn ook grotere dolmens.

Men denkt dat het begraafplaatsen zijn want in de omgeving zijn restanten van grafurnen gevonden, maar een eenduidig bewijs ontbreekt. Meestal staan ze in groepen van 2 of meer opgesteld wat gezien wordt als een extra aanwijzing voor hun graffunctie.

In de Steentijd werden op ver van elkaar gelegen gebieden zoals West-Europa, de Kaukasus, Korea en India dezelfde typen dolmens gebouwd. Werd hetzelfde idee op verschillende plaatsen uitgevonden, of hadden de inwoners van die gebieden onderling contact

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De dolmens zouden uit de Ijzertijd stammen, maar ook uit de Steentijd
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
Sommige dolmens zijn groot genoeg om erin te kunnen wonen.

Sommige dolmens zijn groot genoeg om erin te kunnen wonen.  Foto: Sanandkarunakaran, wikimedia.commons

Alle dolmen zijn gemaakt van granieten stenen

Alle dolmen zijn gemaakt van granieten stenen. Foto: Nasser Ommer, wikimedia. commons

De meeste dolmens zijn klein en lijken begraafplaatsen te zijn

De meeste dolmens zijn klein en lijken begraafplaatsen te zijn. Foto: wikimedia. commons

Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR