De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
HUNEBEDDEN
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Het mysterie van de hunebedden

52 55’48.87“N, 6 47’50.8“E


Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de Nederlandse hunebedden

Een mysterie waar wetenschappers zich al eeuwen het hoofd over breken zijn de 54 zogenaamde “Hunebedden” in het noordoosten van Nederland [Bom 1978, Klok 1979, Giffen 1925]. Op de hogere delen van het landschap staan dolmenachtige constructies. Maar dolmen bestaan gewoonlijk uit enkele staande stenen met één dekplaat, een hunebed heeft gemiddeld 10 staande stenen en is bedekt met een aantal grote keien. De staande stenen zijn aan de binnenzijde vlak, net zoals de onderzijde van de dekplaten. Het lijkt erop dat het gespleten stenen zijn want vaak is de vlakke kant een afspiegeling van die van een nabije steen. Wie ooit deze megalithische constructies bouwde, hoe, en waartoe, is volledig onbekend. 

Een onbewezen stelling is dat ze ooit als graf dienden maar een andere verklaring kan zijn dat het schuilkelders waren tegen catastrofaal onheil. Gemiddeld zijn de hunebedden – de naam verwijst wellicht naar de Hunnen, maar die hebben niets van doen met deze bouwwerken. Het verwijst eerder naar de oude term ‘huynen’ wat reuzen zou betekenen  -  langs de oost-west richting georiënteerd, met deingang aan de zuidzijde. Het is onbekend of er een specifieke reden is voor deze oriëntatie. Er waren ooit honderden hunebedden, tot over de grens in Duitsland toe, maar die zijn in de loop van de tijd afgebroken om als bouwmateriaal te dienen voor kerken, wegen en zeewering. Tegenwoordig zijn ze wettelijk beschermd, ofschoon er geen maatregelen genomen zijn om ze tegen vandalisme te beschermen. 

De grootste hunebed staat in Borger die uit 28 staande stenen bestaat en 9 dekstenen, overigens ook gereconstrueerd. Omdat er aanwijzingen bestaan dat een hunebed wellicht met zand bedekt is geweest, is er een hunebed als zodanig gereconstrueerd, de zg. Papenloze kerk.


BEWERKEN VAN HARDE STEEN De Hunebedden in Nederland zijn tenminste 4500 jaar oud.
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
De hunebed D27 van Borger is de grootste van de nu resterende 54 hunebedden.

De hunebed D27 van Borger is de grootste van de nu resterende 54 hunebedden. Get heeft 28 staande stenen en 9 dekstenen. Foto: http users.bart.nl

De dekplaten (hier Borger) zijn aan de onderzijde vlak.
De dekplaten (hier Borger) zijn aan de onderzijde vlak.  Op welke wijze zijn de stenen vlakgemaakt? foto: Andre Engels
Hunebed D8 bij Kniphorst.
Hunebed D8 bij Kniphorst. De staande stenen zijn gekliefd.
De hunebed D50 van Noord-Sleen is indrukwekkend vanwege de enorme dekplaten.
De hunebed D50 van Noord-Sleen is indrukwekkend vanwege de enorme dekplaten. Men kan slechts gissen hoe de bouwers deze giganten op hun plaats gekregen hebben.
De gerestaureerde hunebed D30 bij Exloo kende in 1918 nog slechts 1 deksteen.

De gerestaureerde hunebed D30 bij Exloo kende in 1918 nog slechts 1 deksteen. foto: Gouwenaar

De gerestaureerde ‘Papenloze Kerk’.

De gerestaureerde ‘Papenloze Kerk’. Er zijn aanwijzingen dat een hunebed altijd met een zandkoepel bedekt was. foto: http drentseopendicht. punt.nl

Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR