De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN
OLLANTAYTAMBO
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Ollantaytambo
13 15’ 26.14S, 72 16’ 02.68”W

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van Ollantaytambo

Hoog op een vooruitstekende rots bij het dorpje Ollantaytambo in Peru bevindt zich een mysterieuze tempel- of fortcomplex. Het bestaat uit een aantal oplopende terrassen waarlangs het opgaand pad loopt dat toegang geeft tot het hoogste gedeelte. Er zijn een groot aantal huizen of vertrekken die opgetrokken zijn uit ruwe brokken steen. Daarnaast treffen we een aantal merkwaardige constructies aan. Ten eerste een lange muur langs het toegangspad dat bestaat uit de fraaist vormgegeven stenen van Zuid-Amerika: alsof het bestaat uit gepolijst staal. Aan het eind hiervan bevindt zich een perfecte poort die leidt tot een vreemde, rommelige plaats erboven: grote blokken die verstrooid liggen alsof de bouw nooit is afgemaakt, of wellicht door een aardbeving verwoest is. Temidden hiervan staat een ongeveer 3 meter hoge muur van ongeveer 7 meter lengte die bestaat uit een vijftal megalieten. Deze vreemde muur lijkt geen andere doel te dienen dan te imponeren. Er wordt beweerd dat de stenen van deze muur uit de bergen aan de andere kant van het dal gehaald zijn maar er is geen bewijs voor deze stelling.

Lees verder in “Verborgen geheimen van de mensheid - Deel 2, Hoofdstuk 11”.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN Ollantaytambo herbergt de meest geavanceerde steenbewerkingstechnieken
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

Ollantaytambo ligt op een vooruitgeschoven rots. Het toegangspad loopt llangs de terrassen omhoog.
Ollantaytambo ligt op een vooruitgeschoven rots. Het toegangspad loopt llangs de terrassen omhoog.

Deze uitzonderlijk fraaie muur en trapezevormige poort maken een enorme indruk op elke bezoeker dit het Ollantyatambo complex bezoekt.
Om het hoger gelegen gedeelte te bereiken van Ollantaytambo moet men door een zeer fraai vormgegeven poort.
Om het hoger gelegen gedeelte te bereiken moet men door een zeer fraai vormgegeven poort. De stenen hebben een staalachtig voorkomen en passen naadloos aaneen.
Deze bijna 3 meter hoge muur staat in het meest centrale deel van het complex.

Deze bijna 3 meter hoge muur staat in het meest centrale deel van het complex. Het bestaat uit 6 enorme stenen, waartussen zich, als een voeg, smalle stenen bevinden. Het is een curieus bouwsel dat geen ander doel lijkt te dienen dan indruk te maken op de toeschouwer.

Op een onmogelijke plaats, aan de rand van het hoogste gedeelte, staat deze muur die opgetrokken is uit perfect inelkaar passende stenen zoals die ook in Egypte en het Paaseiland voorkomen.
Op een onmogelijke plaats, aan de rand van het hoogste gedeelte, staat deze muur die opgetrokken is uit perfect inelkaar passende stenen zoals die ook in Egypte en het Paaseiland voorkomen. 
Wie deze muur ooit gebouwd heeft is onbekend, maar het getuigt van een virtuoze bouwkunst die tot op de dag van vandaag niet geëvenaard is.
Wie deze muur ooit gebouwd heeft is onbekend, maar het getuigt van een virtuoze bouwkunst die tot op de dag van vandaag niet geëvenaard is. 
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR
(c) THURLINGS