De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN
QUENKO
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006

Kaart van Peru met Quenko
13 30’ 37.10”S, 71 58’ 16.61”W

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van Quenko

Nabij Sacsayhuaman bij Cusco in Peru bevindt zich de merkwaardige rotsformatie Quenko. In een glooiend landschap begroeid met gras bevinden zich een aantal hard stenen rotsformaties. Enkele ervan zijn op een uiterst merkwaardige manier bewerkt, alsof iemand met een sneeuwschep uitsparingen gemaakt heeft. Hoe men dit ooit gemaakt heeft is een raadsel. Onder de rotsformatie bevindt zich een zeer merkwaardige smalle ruimte, uitgehakt uit de rotsformatie. Hierin bevindt zich een vreemde uitsparing die op een troon lijkt maar er is nauwelijks ruimte om erop plaats te nemen.

De grote vraag is dan ook wie ooit deze merkwaardige formatie gemaakt heeft, en vooral hoe.

Meer in het boek "Verborgen geheimen van de mensheid - Deel2, Hoofdstuk 11".

BEWERKEN VAN HARDE STEEN De rotsformatie van Quenko verraadt dat hard gesteente zacht gemaakt is, door smelten of door chemicalien
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN
Nabij Sacsayhuaman in Peru is er een zeer rotsformatie die op een uiterst merkwaardige wijze bewerkt is.

Nabij Sacsayhuaman in Peru is er een zeer rotsformatie die op een uiterst merkwaardige wijze bewerkt is.


De rotsformatie van Quenko wekt de indruk dat er met een grote schep materiaal uit de formatie geschept is, maar het gesteente is extreem hard.
In de rotsformatie van Quenko bij Cusco in Peru zijn de meest vreemde vormen uitgehakt.
In de rotsformatie van Quenko bij Cusco in Peru zijn de meest vreemde vormen uitgehakt.

Op sommige plaatsen in de rotsformatie van Quenko lijken de vormen ontstaan te zijn door inwerking van een oplosmiddel, maar het is onbekend welk oplosmiddel dat geweest zou kunnen zijn.
Onder de rotsformatie van Quenko bevindt zich een smalle ruimte waar een soort troon staat
Onder de rotsformatie van Quenko bevindt zich een smalle ruimte waar een soort troon staat, maar het is moeilijk voorstelbaar dat dit ooit als troonzaal dienst heeft gedaan.
Langs de ingang naar de ruimte onder Quenko is de wand om onduidelijke reden scheef uitgehakt.

Langs de ingang naar de ruimte onder Quenko is de wand om onduidelijke reden perfect scheef uitgehakt.

Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR
(c) THURLINGS