De Verborgen Geheimen van de Mensheid HET MYSTERIE VAN DE
STENEN VAZEN
www.ancientmysteries.eu
(c) COPYRICHT 2006
Stenen vazen staan in het Brits Museum en het Petrie Museum in Londen, en ook in het Louvre in Parijs
51 31'23.28 N, 0 "07'55.55"W

Galerij

Mysteries

Chronologie

HOME

Print deze pagina

Het mysterie van de stenen vazen
Een van de grootste mysteries aller-tijden is de vondst van stenen vazen in Egypte. In en nabij de piramide van farao Djoser in Sakkara, zo’n 30 km ten zuiden van Cairo, zijn duizenden stenen vazen gevonden. Deze steen vazen stammen uit een tijd van voor 2800 v. Chr. Deze vazen zijn gemaakt van de hardste steensoorten zoals dioriet, gneiss en graniet en vereisen het gebruik van zeer harde gereedschappen zoals diamantboren, diamant slijptollen en (cilinder) boren e.d. Maar in die tijd bestonden dit soort gereedschappen niet. Het wiel was nog niet uitgevonden, ijzer kende men nog niet, laat staan boren, zagen en draaitafels. Toch hebben vele van deze stenen voorwerpen een perfecte vorm, vaak zuiver cirkelsymmetrisch. In 1880 heeft professor Petrie, die toen jaren lang opgravingen heeft gedaan in Egypte, al opgetekend dat de oude Egyptenaren wel degelijk over deze gereedschappen beschikt moeten hebben, waarbij hij wees op zaagsneden en boorkernen die dit onomstotelijk aantonen. Toch hebben Petrie’s onderzoeken nooit een goed vervolg gekregen, op een enkel onderzoek na. Deze mysterieuze vazen bevinden zich nu in de grote musea zoals het Louvre, het Brits Museum en het Petrie museum.

De meest bizarre voorwerpen zijn wel de ‘omgevouwen schijven’. Ze zien er uit als een asbak en een enkel museum typeert ze als ‘olielamp’ maar het is niet te begrijpen dat een dergelijk kostbaar voorwerp hiervoor gebruikt zou zijn. De vorm wijst in een geheel andere richting dan een mechanische bewerking als vervaardigingproces. Het lijkt er meer op dat deze vorm gemaakt is door omvouwen van relatief zacht materiaal. Maar dat roept de vraag op hoe men meer dan 5000 jaar geleden in staat was het hardste gesteente zacht te maken om het daarna in de gewenste vorm te manipuleren.

Voor meer informatie over deze mysterieuze voorwerpen, zie “Verborgen geheimen van de mensheid- Deel I”, H IV.

BEWERKEN VAN HARDE STEEN Vele stenen vazen van Egypte zijn meer dan 5000 jaar oud
ZAGEN IN HARDE STEEN
BOREN IN HARDE STEEN
FREZEN IN HARDE STEEN
DRAAIEN VAN HARDE STEEN
PLEISTERLAAG OP HARDE STEEN
SCHUREN VAN HARDE STEEN
POLIJSTEN VAN HARDE STEEN
VERPLAATSEN MEGALIETEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN STENEN
NAADLOZE VOEG TUSSEN MEGALIETEN
ZACHT MAKEN HARDE STEEN
SMELTEN HARDE STEEN in OPEN LUCHT
TRANSATLANTISCHE CONTACTEN

Deze ronde kruik van steen is kogel rond van onderen, maar toch staat hij precies horizontaal

Deze ronde kruik van steen is kogel rond van onderen, maar toch staat  hij precies horizontaal hetgeen wijst op de grote precizie waarmee deze kruik gemaakt is. Maar deze kruik is van een paar duizend jaar voor Christus, niet bepaald een tijd dat men over geavanceerde gereedschappen beschikte.

Er zijn talloze stenen vazen, kommen en andere voorwerpen opgegraven in Egypte.
Er zijn talloze stenen vazen, kommen en andere voorwerpen opgegraven in Egypte. Ze zijn duizenden jaren oud. Het is een volstrekt raadsel hoe men deze voorwerpen heeft kunnen vervaardigen zonder harde gereedschappen, en terwijl het wiel nog niet was uitgevonden.
Deze stenen vaas van albast verraad dat de maker oog had voor design

Deze stenen vaas van albast verraad dat de maker oog had voor design: hij maakte handig gebruik van de tekening in het materiaal een plaatste de 'oortjes' precies op de juiste plaats.

Deze 'omgevouwen pannenkoek' tart elke verklaring.
Deze 'omgevouwen pannenkoek' tart elke verklaring. Het is feitelijk het ultime bewijs dan men in de oudheid instaat was hard gesteente zacht te maken, en te buigen als betrof het een slap plakje boetseerklei.  Foto: Jon Bodsworth
Deze grote pentagonale schaal trekt weinig aandacht.
Deze grote pentagonale schaal trekt weinig aandacht. Maar het vervaardigen van  zo een grote en dunne schaal uit kalksteen is uiterst moeilijk. Het duidt er op dat menin de oudheid ook in staat was het brosse kalksteen zacht te maken en om te buigen.
Een bizar voorwerp is deze ..., ja wat is het eigenlijk?
Een bizar voorwerp is deze ..., ja wat is het eigenlijk? Niemand die het weet. het is wel van harde steen en alles wijst erop dat dit keiharde materiaal ooit zacht geweest is. Maar hoe deden ze dat? Foto: Jon Bodsworth
Download het gratis e-boek aan het eind van de QUICK TOUR
(c) THURLINGS